O dzienniku

E-Dziennik wspiera najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji.


Pozwala odciążyć nauczyciela w uzupełnianiu dokumentacji, dzięki czemu ma on więcej czasu na dydaktykę. Automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych wspiera dyrektora w zarządzaniu placówką. Rodzicom, system zapewnia szybki dostęp do informacji o dziecku i dzięki temu, gwarantuje nieznany dotąd komfort współpracy ze szkołą.

Dodatkowe moduły, jak Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Nauczanie indywidualne, Świetlica czy Wskaźniki sprawiają, że system jest czymś więcej niż standardowym dziennikiem elektronicznym. Ciągły rozwój na podstawie sugestii użytkowników oraz zmieniających sięprzepisów prawa to gwarancja szybkiej, sprawnej i efektywnej pracy.

NAUCZANIE ZDALNE I HYBRYDOWE Z SYSTEMEM E-DZIENNIk

Poznaj funkcje i moduły systemu Synergia, które ułatwiają organizację pracy, dydaktykę, komunikację z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas nauczania hybrydowego lub zdalnego.

Spotkanie/lekcja on-line*
Wideolekcje na jedno kliknięcie! Szybko i sprawnie zorganizuj lekcje on-line dla uczniów. To optymalny sposób zdalnego przekazywania wiedzy. Funkcja działa z zewnętrznymi, darmowymi platformami, takimi jak np. Google G Suite, Microsoft Office 365, Zoom czy Cisco Webex. Wystarczy, że link do spotkania umieścisz w Terminarzu, a uczniowie przy zaplanowanym spotkaniu zobaczą ikonę kamery. W ten sposób zbudujesz czytelny harmonogram zajęć on-line dostępny dla uczniów i rodziców 

Wiadomości z załącznikiem
W czasie edukacji zdalnej czy hybrydowej bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami może być utrudniony. Jak zatem przekazywać im ważne informacje ze szkoły, rozmawiać z rodzicami o postępach ich pociech czy udostępniać ciekawe materiały uczniom z kółka przyrodniczego? Moduł Wiadomości to najłatwiejszy sposób komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Z jego pomocą nie tylko do nich napiszesz, ale również wyślesz im potrzebne materiały. W ten sam sposób możesz też komunikować się z innymi nauczycielami, bo warto się wspierać.

Terminarz
Chcesz przypomnieć uczniom o terminie przesłania prezentacji lub poinformować o nieobecności nauczyciela? Twoja lekcja będzie się odbywać w formie wideospotkania i chcesz, aby wszyscy o tym pamiętali i mieli dostęp do spotkania na jedno kliknięcie? Odnotuj to w Terminarzu, zaplanuj w nim wideolekcje. Cała klasa będzie mogła sprawdzić wyznaczone terminy i nikt nie powie, że nie zapamiętał.

Ogłoszenia szkolne
O czasowej formie nauczania (tradycyjnej, hybrydowej, zdalnej) czy wprowadzonych nowych procedurach należy jak najszybciej poinformować pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Najważniejsze komunikaty możesz sprawnie przekazać za pomocą Ogłoszeń szkolnych. Dzięki grupom odbiorców możesz tworzyć inne komunikaty dla nauczycieli, a inne dla rodziców i uczniów. Każdy rodzic i uczeń może je śledzić nie tylko poprzez stronę WWW.

Dysk sieciowy i Pliki szkoły
Jak przekazać nauczycielom dokumenty z ostatnimi zarządzeniami, jeśli nie odwiedzają pokoju nauczycielskiego? Kiedy przekazać rodzicom komunikaty sanepidu dot. nauki ich dzieci, jeśli nie spotkacie się na zebraniu? Można skorzystać z funkcji Pliki Szkoły w Synergii. W tym miejscu możesz umieszczać dokumenty, materiały, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz decydować, kto ma mieć do nich dostęp. Np. nauczyciele mogą mieć dostęp do dedykowanych im procedur, a komunikaty i informacje od instytucji państwowych (GIS, MEN itd.) widoczne będą dla rodziców i nauczycieli. Wystarczy podpiąć dysk sieciowy – na nim przechowywane są wszystkie materiały dodawane przez nauczycieli i uczniów.

Przewiń do góry